1. Záchytné bezpečnostní sítě
  2. Příslušenství k zavěšení záchytných sítí

Příslušenství k zavěšení záchytných sítí

Různé druhy možností pro zavěšení sítí.

Přehled produktu Příslušenství k zavěšení záchytných sítí
Ukázky
0
mimo
0

Pro zavěšení sítí je směrodatná norma EN 1263-2. Záchytné sítě je nutno upevnit na nosných kotevních bodech nejdále 2,50 m od sebe pomocí závěsných lan, karabin, smyček nebo ok ochranné sítě. Každý kotvící bod musí být dimenzován na hodnotu zatížení min. 6 kN pod úhlem 45 stupňů.