Obchodní podmínky

Berger-Huck s.r.o., Vanišova 552, 533 74 Horní Jelení, ČR (prodávající)

IČO: 45535264, DIČ: CZ45535264

zastoupená jednatelem společnosti Ing. Pavlem Krnáčem realizuje Vaši objednávku na základě následujících obchodních podmínek, které kupující uznává okamžikem odeslání objednávky. Odchylné podmínky objednavatele jsou pro nás nezávazné i tehdy, když jim výslovně neodporujeme.

Ceny:

Ceny se rozumí netto. DPH v nyní platné výši 21% bude přičteno. Přijetím Vaší objednávky dochází ke vzniku kupní smlouvy na dodávku zboží dle specifikace v objednávce (poptávce). V tomto smyslu kupující dostává emailem od prodávajícího potvrzení objednávky s informacemi týkající se jeho zakázky. Výroba a expedice budou zahájeny po potvrzení této smlouvy a úhradě všech předchozích pohledávek. Pokud odběratel nevrátí do 3 dnů potvrzenou kupní smlouvu, bude považována za schválenou. Zboží zůstává až do úplného zaplacení v majetku dodavatele.

Vrácení zboží a reklamace:

Zboží je možné vrátit pouze do 14 dnů ode dne převzetí zákazníkem po předchozí ústní nebo písemné dohodě s prodávajícím. Zboží nesmí být použité a musí být vráceno v originálním balení s fakturou včetně písemného vyjádření důvodu vrácení. Vrácená zásilka, která bude poslána na dobírku, nebude převzata. Poplatek za dopravu zpět hradí v tomto případě vždy kupující. Vzorový formulář pro využití práva na bezdůvodné odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dní je možné stáhnout ZDE - Právo na odstoupení od smlouvy. Zboží posílejte na následující adresu:

Berger-Huck s.r.o, Vanišova 552, 53374  Horní Jelení

V případě reklamace by toto zboží mělo být posláno nebo vráceno v originálním balení se všemi doklady včetně písemného vyjádření důvodu - formulář stáhnete ZDE. Speciální výrobky a výrobky vyrobené nebo upravené podle požadavků kupujícího jsou zásadně vyloučeny z výměny a vzetí zpět, pokud nejsou zatíženy vadami. Písemné stížnosti týkající se velikosti, počtu nebo kvality je možné uplatnit do 8 dnů od přijetí dodávky. Důrazně upozorňujeme na nutnost kontroly obalu zboží při převzetí od dopravce. V případě poškození obalu je nutné, aby příjemce zboží sepsal reklamaci s dopravcem a nejlépe pořídil fotodokumentaci. Jiné stížnosti ohledně zřejmých vad jsou vyloučeny. Pro výpočet lhůty v délce osmi dnů je směrodatný příjem stížnosti u prodávajícího.

V případě, že se kupující domnívá, že jeho práva byla porušena, může se obrátit se svou stížností na prodávajícího prostřednictvím emailové adresy info@berger-huck.cz v zájmu mimosoudního vyřízení záležitosti. Kupující je rovněž oprávněn obrátit se na Českou obchodní inspekci, se sídlem Praha 2, Štěpánská 15, PSČ 120 00, nebo kterýkoli její oblastní inspektorát.

Záruky:

Platí zákonná ustanovení. Naše sítě jsou textilními výrobky, jejichž vlastnosti mohou být ovlivněny UV-zářením. Proto jsou všechny sítě upraveny UV stabilizátorem, který ale představuje jen doplňkovou ochranu. Záruka se vztahuje jen na vlastnosti zaručené v novém stavu, které samozřejmě zahrnují běžný přídavek UV-stabilizátorů. U bezpečnostních sítí pro ochranu osob je třeba z tohoto důvodu nutně dbát na výrobcem předepsané kontrolní zkoušky (zkušební šňůry).

Speciální výroba na přání zákazníka:

Speciální výrobky jsou zásadně vyloučeny z výměny a vzetí zpět, pokud nejsou zatíženy vadami. Pokud mají sítě ve zvláštním provedení čtvercové uspořádání ok, je technicky nemožné dodat všechny velikosti sítě bez připojovacího švu. Všechny sítě se vyrábějí v co největší možné šíři s diagonálním uspořádáním ok, které se následně převádí na čtvercové. Takto vzniklým švům nelze technicky předcházet a nepředstavují snížení kvality. Naše ceny jsou nezávazné do té míry, že pokud dojde k významných změnám cen surovin a mezd, není již dán stejný základ kalkulace. Naše ceny se rozumí „místo odeslání Horní Jelení“, včetně balení.

Platební podmínky:

dobírka, hotovost , 100 % zálohová faktura, není-li dohodnuto jinak . Při zpoždění s platbou účtujeme 1% úroků měsíčně od 31. dne po datu vystavení faktury. V případě nutných soudních opatření v souvislosti se zpožděním platby, ale i mimosoudních inkasních nákladů jsme oprávněni zatížit odběratele

EET pro platbu v hotovosti a platební kartou: „Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“

Výhrada vlastnictví:

Veškeré námi dodávané zboží zůstává až do úplné úhrady pohledávek naším vlastnictvím. Pokud je zboží před zaplacením prodáno dále, platí pohledávka z kupní ceny za postoupenou na nás. Zástavu a každé další omezení našeho vlastnického práva je třeba okamžitě oznámit. Místo plnění: Místem plnění pro dodávky je Horní Jelení.

Technické změny:

Vyhrazujeme si technické změny, které slouží dalšímu vývoji našich výrobků. Ochranná práva: Vyhrazujeme si práva a vlastnictví na všechny vzhledy,výrobky, katalogové ilustrace, nabídku na internetu, nákresy, skeče, a další dokumenty. Jakékoliv používání nebo kopírování třetí stranou vyžaduje písemné povolení.

Ochrana osobních údajů:

Podrobější informace najdete na následujícím odkazu Ochrana osobních údajů

Export:

Objednávky ze zahraničí zpracováváme jako poptávku zboží. Jestliže máme partnery ve státě, odkud přišla objednávka, podstupujeme objednávku našemu partnerovi.

Dopravné a manipulace:

Pro objednávky doručitelné na českém území je standardní manipulační poplatek pro jednotlivé balíky zboží do 30 kg 170 Kč včetně DPH a pro zboží o váze přes 30 kg se řídíme ceníkem spediční služby. Nadměrný náklad kalkulujeme individuálně ke každé zakázce. Důrazně upozorňujeme na kontrolu obalů zboží při převzetí od dopravce. Budeme Vás kontaktovat pro sjednání ceny za dopravu.

Termín dodání:

Dodací lhůta je cca 2 týdny po obdržení objednávky pro atypické výrobky, 1-3 dní pro skladové výrobky.

Dodací lhůty stanovené kupujícím a jejich přijetí neznamenají příslib dodání. Z překročení termínu dodání nelze vyvozovat nároky na náhrady. Vyšší moc, jako stávky u nás nebo u našich subdodavatelů, nás osvobozují od povinnosti dodávat. Pokud nebude dodávka možná, pak se v případě nastolení výše uvedených podmínek přiměřeně prodlužuje dodací lhůta.

Katalogové zobrazení:

Berger-Huck s.r.o. poskytuje přesné popisy a obrázky výrobků. Vyhrazujeme si však právo technických změn zobrazení a popisu výrobků na základě neustálého vývoje našich produktů.