1. Záchytné bezpečnostní sítě
  2. Příslušenství k zavěšení záchytných sítí
  3. Lana

Lana

Přehled produktu Lana
Ukázky
0
mimo
0

Záchytné sítě musí splňovat bezpečnostní požadavky EN 1263-1. Tyto požadavky mimo jiné říkají, že vzdálenost zavěšovacích bodů na síti nesmí překročit 2,50 m a každý zavěšovací bod musí snést zatížení min. 6 kN pod úhlem 45 stupňů. Záchytné sítě jsou upevňovány závěsnými lany, která mohou být vybavena smyčkami o min. velikosti 150 mm.