Ochrana osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Tým společnosti Berger-Huck s.r.o. (dále jen „my“) těší, že užíváte naše webové stránky a internetový obchod a děkujeme za váš zájem o naše produkty.

Ochrana vašeho soukromí a osobních údajů je pro náš důležitá. V tomto prohlášení o ochraně údajů vás informujeme o tom, jaké osobní údaje, pro jaké účely shromažďujeme, zpracováváme a užíváme. To zahrnuje i informaci, zda a k jakému účelu poskytujeme údaje třetím osobám. Dále vás toto prohlášení informuje o vašich právech a o tom, jak můžete osobní údaje kontrolovat a chránit.  

1. Osobní údaje

Osobní údaje uživatele jsou jednotlivé údaje o jeho osobních a materiálních poměrech. Z hlediska osobních údajů rozlišujeme stavové údaje a údaje o užívání.

2. Shromažďování a zpracování osobních údajů

Veškeré osobní údaje shromažďujeme, užíváme a zpracováváme výlučně pro účely uvedené v tomto prohlášení.

2.1      Návštěva našich webových stránek

Pokud užíváte naše webové stránky, aniž byste se zaregistrovali nebo nám předali údaje (např. uvedení vaší e-mailové adresy), shromažďujeme pouze ty údaje, které předá váš prohlížeč našemu webovému serveru. Přitom se jedná o následující údaje:

 •        vaše IP adresa,
 •        prohlížeč,
 •        provozní systém a jeho prostředí,
 •        jazyk a verze softwaru prohlížeče,
 •        datum, čas a doba vaší návštěvy na našich webových stránkách,
 •        časový posun oproti Greenwichskému hlavnímu času (GMT),
 •        webová stránka, ze které jste přišli na naši webovou stránku,
 •        záložky, které navštívíte na našich webových stránkách,
 •        obsah požadavku (konkrétní stránka),
 •        stav přístupu/HTTP status,
 •        příslušné přenesené množství dat.

Tyto údaje jsou výlučně vyhodnocovány pro zlepšení naší nabídky a ke statistickým účelům a neumožňují odvození vaší osoby. 

2.2      Užívání našeho internetového obchodu

Pokud objednáte produkty v našem internetovém obchodě, potřebujeme pro uzavření smlouvy a zpracování vaší poptávky, resp. objednávky určité osobní údaje. K tomu potřebné údaje jsou označeny jako povinná pole. K potřebným údajům pro nás patří také údaj vašeho telefonního čísla pro rychlé navázání kontaktu v případě našich dotazů. Kromě toho nám můžete dobrovolně uvést další údaje. Takto vámi sdělené údaje použijeme výlučně ke zpracování vaší poptávky, resp. objednávky.
Dále si vyhrazujeme používat vaše osobní údaje za účelem prověření bonity, tzn. k posouzení vaší úvěrové způsobilosti.
 

2.3      Newsletter (včetně reklamy)

Na našich webových stránkách můžete objednat zasílání newsletteru. Tento newsletter může obsahovat i reklamu na naše produkty. Po objednávce newsletteru obdržíte e-mail s linkem. Teprve kliknutím na link bude objednávka dokončena. Tento e-mail i newsletter zašleme na e-mailovou adresu uvedenou při registraci.
Odebírání newsletteru můžete kdykoli zrušit. Klikněte k tomuto účelu na link, který naleznete na konci každého newsletteru. Případně můžete odebírání newsletteru zrušit i e-mailem na adrese info@berger-huck.cz
 

2.4      Poptávky prostřednictvím e-mailu

Pokud nám zašlete e-mail, použijeme vaši e-mailovou adresu pouze pro korespondenci s vámi. K jinému užití dojde pouze s vaším souhlasem, tzn. pokud nás k tomu vyzvete nebo užijete e-mail pro jeden z účelů uvedených v odstavcích 2.2 a 2.3.

2.5      Poskytování osobních údajů třetím osobám

Jinak zásadně neposkytujeme vaše údaje ani třetím osobám, ani jim neumožňujeme se s nimi seznámit. Poskytnutí údajů třetím osobám se uskuteční pouze tehdy, pokud je to nutné k realizaci vašich objednávek, resp. k realizaci s námi uzavřených smluv (viz odstavec 2.2). Takové poskytnutí je omezeno na následující třetí osoby:

 •        Logistické firmy/poskytovatelé poštovních služeb, které dodají vaši objednávku, od nás obdrží údaje adresy nutné pro odeslání.
 •        Naše firemní banky i poskytovatelé platebních služeb/úvěrové společnosti vámi zvolení, resp. uvedení při placení produktů. Základem pro takové poskytnutí údajů je čl. 6 odst. 1 věta 1 pís. b GDPR.
 •        IT firma zajišťující rozesílání našich newsletterů

Pokud pověříme tyto zhotovitele, ujednáme s nimi konkrétní opatření k zabezpečení osobních údajů.

3. Cookies

V některých částech našeho webu používáme cookies. Cookies jsou malé textové soubory. Tyto se ukládají na zařízení (PC, smartphone atd.), prostřednictvím kterého se připojíte na naše webové stránky. Cookies používáme pro zjištění uživatelského komfortu našich webových stránek a získání statistických údajů o jejich užívání. Tyto statistické údaje pak používáme k analýze a zlepšování našich webových stránek.
Námi nasazené cookies nezpůsobí na vašem počítači škodu a neobsahují žádné viry. Cookies našich internetových stránek nezjišťují jakékoli osobní údaje.
Na našich webových stránkách používáme session cookie a cookies od Google Analytics (viz následující odstavec 4.). Session cookie ukládají do paměti tak zvanou session ID, pomocí které necháme přiřadit různé poptávky vašeho prohlížeče společné návštěvě. Session cookies jsou vymazány, jakmile se odhlásíte nebo zavřete prohlížeč.
 

4. Google Analytics

Na našich webových stránkách používáme Google Analytics. Google Analytics poskytuje webovou analýzu od společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA (dale jen „Google“). Právním základem pro užívání Google Analytics je článek 6 odstavec 1 věta 1 pís. f. GDPR.

Google Analytics nasazuje právě tak cookies, aby nám umožnil analýzu užívání našeho webu. Informace získané prostřednictvím cookie o vašem chování na těchto webových stránek jsou zpravidla přenášeny na server společnosti Google v USA a tam ukládány. Na našich webových stránkách jsme ale Google Analytics rozšířili o kód „anonymizeIP“. To garantuje skrytí vaší IP adresy, takže všechny údaje jsou shromažďovány anonymně. Pouze ve výjimečných případech je na server společnosti Google v USA zaslána úplná IP adresa a tam zkrácena. Jinak není IP adresa zprostředkovaná vaším prohlížečem v rámci Google Analytics sloučena s ostatními údaji od Googlu. Google užívá v rámci našeho pověření tyto informace pro vyhodnocení vašeho chování na našich webových stránkách pro sestavení reportů o webových aktivitách, a aby nám poskytl další služby spojené s užíváním webových stránek a internetu.

Ukládání cookies můžete zabránit příslušným nastavením vašeho prohlížeče. Vezměte prosím však na vědomí, že v takovém případě nebudete moci případně užívat veškeré funkce našich webových stránek v plném rozsahu. Kromě toho můžete zamezit sběru údajů (včetně vaší IP adresy) na Google zaznamenaných prostřednictvím cookie od  Google Analytics, které se vztahují k vašemu užívání našich webových stránek a jejich zpracování společností Google tím, že stáhnete a nainstalujete na následujícím linku dostupný browser plugin: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=cz.

5. Vaše práva, smazání vašich osobních údajů

5.1      Přehled

V souvislosti s vašimi osobními údaji máte vůči nám následující práva:

 •        právo na informace,
 •        právo na opravu nebo smazání,
 •        právo na omezení zpracování,
 •        právo na námitku proti zpracování,
 •        právo na přenositelnost údajů.
Na vyžádání vám rádi dle platného práva písemně sdělíme, zda a jaké osobní údaje o vaší osobě evidujeme. Pokud jsme – i přes veškerou péči a snahu – uložili chybné informace, tyto na vaši žádost opravíme nebo smažeme.
V ostatním můžete váš souhlas s uložením vašich osobních údajů kdykoli odvolat.
Prosím zasílejte vaše dotazy k námi uloženým osobním údajům i žádosti o opravu, zablokování nebo smazání uložených osobních údajů na: info@berger-huck.cz
 

5.2 Smazání vašich osobních údajů

Upozorňujeme na to, že jsme z důvodu obchodních a daňově právních předpisů povinni ukládat vaše údaje adresy, platby a objednávky po dobu deseti let. Každopádně provedeme po 5 letech omezení zpracování, tzn. vaše údaje budou použity pouze k dodržení zákonných povinností.

6. Jméno a adresa správce

Správcem ve smyslu Obecného nařízení na ochranu osobních údajů, ostatních zákonů na ochranu osobních údajů platných v členských státech Evropské unie a ostatních ustanovení povahy ochrany osobních údajů je: 

Berger-Huck s.r.o.
Vanišova 552
53374 Horní Jelení
Česko
Webové stránky: www.huck.cz
 

7. Změny tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů

Vyhrazujeme si toto prohlášení o ochraně osobních údajů kdykoli bez předchozího oznámení přepracovat, pokud je to z důvodu obsahové/technické změny našich webových stránek nebo z důvodu změn zákonů nebo aktuální jurisdikce nutné.

Stav: 25.05.2018