1. Dětská lanová hřiště
  2. Bezbariérové hrací prvky

Bezbariérové hrací prvky

Herní lanové prvky pro hendikepované osoby.

Přehled produktu Bezbariérové hrací prvky
Ukázky
0
mimo
0

Právě hendikepovaní lidé by měli najít v pohybu hru a zábavu. Proto jsme vyvinuli nejrůznější hrací zařízení, která nejlépe splňují tyto požadavky. Na následujících stranách vám představíme naše houpačky, závěsné sítě a trampolíny. Při vyvíjení těchto zařízení jsme především dbali na to, aby nabízela co největší radost z houpání a šplhání, aniž by přetěžovala. Velké sedací plochy a výšky bez nebezpečí poranění zajišťují bezpečnou zábavu.