1. Záchytné bezpečnostní sítě
  2. Boční ochranné sítě na lešení
  3. Test pevnosti boční záchytné sítě
Ukázky
0
mimo
0

Záchytné sítě musí splňovat bezpečnostně technické požadavky normy EN 1263-1. Dle normy se tyto záchytné sítě musí testovat každý rok. Na každé záchytné síti se nacházejí zkušební síťové vzorky se stejnými identifikačními čísly jako na štítku záchytné sítě. Takto je zajištěna stejná totožnost sítě a zkušebního vzorku. Nejpozději 1 rok po datu výroby musí být první zkušební vzorek odeslán výrobci k testování. Výrobce testem prokáže, zda používaná síť stále vykazuje potřebnou pevnost ( pohlcení energie ) a vystaví písemný doklad o výsledku. V případě kladného výsledku obdržíte nový zkušební štítek, který upevníte na testovanou síť a můžete používat další rok.