1. Dětská lanová hřiště
  2. Plachty na pískoviště, rohože, krytky sloupů
  3. Pachole
Ukázky
0
mimo
0

Pro přirozené ohraničení vodních ploch, cest, luk atd. Rychlá a cenově výhodná montáž. PP-lano je díky své ocelové duši zničitelné jen za použití největšího násilí. Barva „konopí“ působí harmonicky v urbanistickém designu. Doporučená vzdálenost sloupků je 2,50 m až 3,00 m. Lano se prostrčí v požadované celkové délce sloupkem přímo na místě. Aby se spolehlivě zabránilo vyklouznutí lana, je následně v každém sloupku upevněno pomocí uvnitř nacházejícího se pouzdra.